De bodemkwaliteitskaart is een wettelijk hulpmiddel bij grondverzet en biedt de mogelijkheid tot vrijstelling van bodemonderzoek. Daarnaast kunt u de achtergrondconcentratieniveaus (ACN) voor de stoffen PFOS en PFOA raadplegen.

Beleidsregel PFAS

De beleidsregels van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad gelden nog uitsluitend voor het saneren van locaties met een PFAS-verontreiniging. Zie hiervoor de Beleidsregel PFAS gemeente Amsterdam 2023 (officielebekendmakingen.nl) en de Beleidsregel PFAS gemeente Zaanstad 2023 (officielebekendmakingen.nl).

Landelijk handelingskader

Voor het toepassen van PFAS-houdende grond maken Amsterdam en Zaanstad gebruik van het Landelijk handelingskader (zie Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021) | Rapport | Rijksoverheid.nl).

Afgelopen jaar hebben de andere gemeenten binnen de regio Noordzeekanaalgebied de gemeentelijke beleidsregel PFAS ingetrokken, om over te stappen op het Landelijk handelingskader voor toepassen van PFAS-houdende grond.

Voor gemeenten binnen de regio Noordzeekanaalgebied kunt u de bodemkaarten blijven gebruiken om de achtergrondconcentratieniveaus PFAS-ACN en de kwaliteit bij ontgraven (Ontgravingskaart PFOS/PFOA) te bepalen. De PFAS-ACN-kaart kan gebruikt worden als milieuverklaring bodemkwaliteit voor toepassen van grond, op voorwaarde dat er geen sprake is van een op PFAS verdachte locatie of bronlocatie. Een vooronderzoek is noodzakelijk.

Wat is PFAS

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn stoffen die door de chemische industrie zijn gebruikt voor verschillende toepassingen. PFAS zijn niet afbreekbaar en zijn een risico voor onze leefomgeving en het milieu. In Nederland zijn PFOS en PFOA de meest voorkomende PFAS stoffen. Lees meer over PFAS.

PFAS beleid

Het PFAS-beleid is gebaseerd op de inzichten van het RIVM, de beleidsregel PFAS van de provincie Noord-Holland en het Landelijk Handelingskader van het Rijk.

De verantwoording van de Bodemkwaliteitskaart is beschreven in het rapport ACN en Bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied (pdf).

Het Landelijk Handelingskader gaat bij het bepalen van de toepassingseis van PFAS-houdende grond uit van de toepassingseisen van de genormeerde stoffen. In het stroomschema toepassingen PFAS-houdende grond vindt u de PFAS-gehalten waaraan de toepassingsmogelijkheden worden getoetst.

Meer informatie over PFAS

Heeft u een vraag over de bodemkaart of het bodembeleid gebruik dan ons Contactformulier.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem