De bodemkwaliteitskaart (BKK) is een wettelijk hulpmiddel bij grondverzet en biedt de mogelijkheid tot vrijstelling van bodemonderzoek. Daarnaast kunt u de achtergrondconcentratieniveaus (ACN) voor de stoffen PFOS en PFOA raadplegen.

De beleidsregels van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad gelden nog uitsluitend voor het saneren van locaties met een PFAS-verontreiniging. Zie hiervoor de Beleidsregel PFAS gemeente Amsterdam 2023 (officielebekendmakingen.nl) en de Beleidsregel PFAS gemeente Zaanstad 2023 (officielebekendmakingen.nl).

De gemeente Amsterdam had deze aanpassing eerder al gedaan, zie hiervoor Beleidsregel PFAS gemeente Amsterdam 2023 (officielebekendmakingen.nl).

Voor het toepassen van PFAS-houdende grond maken Amsterdam en Zaanstad gebruik van het Landelijk handelingskader (zie hiervoor Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (versie december 2021) | Rapport | Rijksoverheid.nl).

Onlangs hebben ook de gemeenten Uithoorn en Haarlemmermeer de gemeentelijke beleidsregel PFAS ingetrokken, om over te stappen op het Landelijk handelingskader voor toepassen van PFAS-houdende grond. Deze overstap houdt in dat de toepassingskaart, behorend bij de bodemkwaliteitskaart PFAS Regio Noordzeekanaalgebied, voor Amsterdam, Zaanstad, Uithoorn en Haarlemmermeer niet langer van kracht is. Voor de overige gemeenten wordt deze overstap binnenkort verwacht.

U kunt de bodemkaarten in samenhang met de beleidsregel (tot nadere aankondiging) gebruiken voor locaties binnen de volgende gemeenten:

Voor de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Uithoorn en Haarlemmermeer kunt u de bodemkaarten (behalve de toepassingskaart) blijven gebruiken om de achtergrondconcentratieniveaus (PFAS-ACN) en de kwaliteit bij ontgraven (Ontgravingskaart PFOS/PFOA) te bepalen.

Wat is PFAS

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn stoffen die door de chemische industrie zijn gebruikt voor verschillende toepassingen. PFAS zijn niet afbreekbaar en zijn een risico voor onze leefomgeving en het milieu. In Nederland zijn PFOS en PFOA de meest voorkomende PFAS stoffen.

PFAS beleid

Het PFAS-beleid is gebaseerd op de inzichten van het RIVM, de beleidsregel PFAS van de provincie Noord-Holland en het Landelijk Handelingskader van het Rijk.

De verantwoording van de Bodemkwaliteitskaart is beschreven in het rapport ACN en Bodemkwaliteitskaart

PFOS en PFOA Regio Noordzeekanaalgebied (pdf).

Meer informatie over PFAS

Heeft u vragen over de bodemkaarten of over het bodembeleid maak dan gebruik van ons Contactformulier.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem