De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent vergunningen op basis van de wet- en regelgeving (onder andere de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Tijdens deze wettelijke besluitvormingsprocessen komt een moment dat inwoners inspraak hebben. Dit moment kondigt het bevoegd gezag aan in een bekendmaking. Door middel van de bekendmaking kunt u zich op de hoogte stellen van wat er in uw omgeving gebeurt en daarop reageren.

Zoeken van een bekendmaking

Op de volgende pagina vindt u de actuele bekendmakingen voor alle gemeenten en provincies in ons werkgebied. U kunt in deze lijst zoeken op de volgende manier:

  • Toets F3 of de combinatie Ctrl+F in (of Command (Cmd) ⌘ +F).
  • Er verschijnt een zoekscherm.
  • Voer een bedrijfsnaam, straat- of plaatsnaam in.
  • Het aantal gevonden resultaten wordt weergeven in het zoekscherm.
  • De resultaten zijn in de tekst oranje of geel gemarkeerd.
  • Bij meer resultaten ziet u deze op de scrollbalk rechts van de pagina, aangegeven met een geel of oranje streepje. Afhankelijk van uw browser kunt u met de pijltjes ernaast of met de toetsen volgende/vorige gemakkelijk tussen de gevonden resultaten schakelen.

Mocht u toch een bekendmaking niet kunnen vinden, dan kunt u contact met ons opnemen (tel. 088 567 0200). Wij helpen u dan graag verder.

Stem