Dit is een officiële website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van de site is toegestaan. De OD NZKG behoudt zich het auteursrecht voor van de informatie op loket.odnzkg.nl zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Redactie

Eindredactie: Team Communicatie

Fotografie

Medewerkers van de OD NZKG

Ontwerp

loket.odnzkg.nl© is vormgegeven door Indrukwekkend.

Content Management Software

De content management software wordt geleverd door Mozard. Mozard© staat voor: MidOffice, Zaken, Antwoord, Registraties en Dienstverlening. Mozard is een MidOffice Suite waarmee organisaties hun dienstverlening en hun informatievoorziening enorm kunnen verbeteren.Stem