1. Waarom vraagt de Omgevingsdienst energiegegevens op?

Uw bedrijf is bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend. Wij hebben van u nog geen energiegegevens geregistreerd. Wij vragen uw energiegegevens op om te bepalen of en welke verplichtingen voor uw bedrijf gelden op het gebied van energiebesparing.

Volgens de Wet milieubeheer zijn bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000kWh elektriciteit en/of 25.000m3 aardgasequivalent gebruiken verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terug verdiend kunnen worden. Omdat nog niet alle bedrijven hiermee bekend zijn informeert de OD NZKG bedrijven over deze verplichting.

2. Ik huur een pand en heb geen toegang tot energiegegevens. Die komen binnen bij de eigenaar. Moet ik gegevens invullen?

Als u in een bedrijfsverzamelgebouw zit en alleen voor een gedeelte van het hele pand energie gebruikt hoeft u geen energiegegevens in te dienen. Wel vragen we u dit aan te geven in het webformulier ‘indienen energiegegevens‘. Vul bij het invulveld ‘Elektriciteitsgebruik (kWh)’ een ‘0’ in.

3. De brief is niet aan mij gericht. Moet ik dan toch gegevens indienen?

Ook als de brief van de OD NZKG niet persoonlijk aan u is gericht kunt u het formulier indienen energiegegevens invullen met vermelding van het zaaknummer in de brief. Vul uw contactgegevens in (naam, adres, woonplaats) en de nieuwe situatie zoals deze geldt bij uw bedrijf. Zo kunnen wij uw actuele gegevens in ons systeem opnemen.

4. De brief is aan mij gericht maar het bedrijf is inmiddels verkocht of gestopt.

Ook dan willen wij dat graag van u weten. U kunt gebruik maken van het webformulier en hiervoor het veld ‘Alternatieve situatie’ gebruiken waarin u dit kunt aangeven.

5. Welke energiegegevens moet ik indienen?

 • Elektriciteitsgebruik
 • Aardgasgebruik, propaan en/of warmte
 • Jaarrekening van de energieleverancier (jaarverbruik 2022, anders 2021)
 • Contactgegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Uw zaaknummer. Het zaaknummer vindt u rechtsboven in de brief die u heeft ontvangen.

6. Hoe kan ik de gegevens indienen?

U gebruikt hiervoor het formulier Indienen energiegegevens op ons loket.

7. Voor wie geldt de informatieplicht?

Alle bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen. Dit zijn bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. U kunt de rapportage tot 1 december 2023 indienen via het eLoket van RVO.

8. Wanneer moet ik de gegevens indienen?

U dient uw energiegegevens uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

9. Moet ik gegevens indienen als mijn bedrijf niet onder de energiebesparingsplicht en informatieplicht valt?

De OD NZKG wil graag van u actuele gegevens ontvangen. Hiermee kunnen wij beoordelen of en welke verplichtingen voor uw bedrijf gelden. Als de verplichting niet voor uw bedrijf geldt, hoeft de OD NZKG geen energiecontrole bij uw bedrijf uit te voeren.

10 Wat gebeurt er als ik de energiegegevens niet indien?

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de bevoegdheid om uw gegevens op te vragen op grond van artikel 5:16, 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. Met deze gegevens kunnen we achterhalen of de energiebesparingsplicht van toepassing is op uw bedrijf.

11 Het lukt niet de energiegegevens binnen de vastgestelde termijn aan te leveren.

Mocht het u niet lukken om binnen de termijn de gegevens aan te leveren dan gebruikt u ook het formulier Indienen energiegegevens. Bij het veld ‘Opmerkingen’ geeft u de reden aan waarom u niet binnen de gestelde termijn de gegevens kunt indienen en wanneer u verwacht de gegevens wel in te dienen.

12 Mijn bedrijf heeft zonnepanelen. Mag ik de opbrengst hiervan van elektrichteitsverbruik afhalen?

Nee, dat is niet de bedoeling. Het is mooi dat u gebruik maakt van zonnepanelen maar duurzaam opgewekte elektriciteit mag u niet van uw elektriciteitsverbruik afhalen. Het totale verbruik van energie wordt hiermee niet verminderd. Niet gebruikte energie hoeft namelijk ook niet duurzaam opgewekt te worden. Voorbeeld: netto gebruik elektriciteit: bedrijf gebruikt 45.000kWh (grijze) elektriciteit en wekt 10.000kWh duurzame elektriciteit op die volledig wordt gebruikt. Dan moet u beide verbruiken bij elkaar optellen, waardoor het netto gebruik uitkomt op 55.000kWh.

13 Mijn bedrijf verbruikt geen aardgas, welke gegevens moet ik indienen?

Gebruikt u wel stadswarmte, stoom of propaan? Dan kunt u gebruik maken van de hiervoor geschikte velden. Gebruikt u een andere energiebron? Geef dit op bij het veld ‘alternatieve situatie’. Als uw pand geheel wordt verwarmd met elektriciteit (warmtepomp) dan geeft u alleen het elektraverbruik op.

14 Waarom moet ik mijn jaaropgave energieverbruik toevoegen?

Met de jaarrekening kunnen wij controleren of u het formulieren Indienen energiegegevens juist heeft ingevuld. Het bijvoegen van de jaarrekening helpt ons hierbij.

15 Waarom moet ik andere verbruiken vermelden? Is aardgas en elektriciteit niet genoeg?

Om te bepalen welke verplichtingen voor u uw bedrijf gelden hebben we het jaarlijks verbruik van elektriciteit en aardgas(equivalent) nodig. Andere energiebronnen dan aardgas bijvoorbeeld (stads)warmte, diesel en stookolie, moeten omgerekend worden naar aardgasequivalent. Dit doen wij voor u met behulp van vastgestelde rekenmethodieken.

16 Mijn bedrijf heeft nog geen volledig kalenderjaar aan energie verbruikt, wat nu?

Indien uw bedrijf nog niet langer dan 12 maanden in gebruik is, dan is het logisch dat u geen jaarlijks verbruik kunt opgeven. Wel ontvangen wij graag van u via het formulier een reactie dat uw bedrijf nog niet een jaar in werking is.

17 Ik ontvang de jaarafrekening halverwege het jaar of een ander moment. Hoe bereken ik mijn jaarlijks verbruik?

U geeft het verbruik van één kalenderjaar op. Een kalenderjaar kan in elke maand van het jaar starten.
Bijvoorbeeld van 30 september 2021 t/m 1 oktober 2022.

18 Op welke manier moet je voor een dubbele aansluiting op één adres je de gegevens aanleveren?

U telt de verbruiken van beide aansluitingen bij elkaar op als beide aansluitingen betrekking hebben op hetzelfde bedrijf (inrichting).

19 Moet het verbruik van elektrische auto’s of rondvaartboten ook opgeteld worden bij het verbruik binnen de inrichting?

Nee, dat hoeft niet. Alleen het verbruik van voertuigen die binnen de inrichting rondrijden (bijvoorbeeld heftrucks), moet bij het energiegebruik worden opgeteld.

20 Als eigenaar van een pand verhuur ik ruimtes aan verschillende verhuurders. Wat moet ik doen?

Als eigenaar van een pand heeft u inzicht in het gebruik van het pand. U vermeld het energiegebruik van het gehele pand. Dit betekent ook het energiegebruik van de individuele huurders.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem