Op deze kaart vindt u verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied (OD NZKG). De OD NZKG verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Wabo.
Vul het adres in of kies het gebied via klikken en inzoomen op de kaart. Het laden van de gevraagde gegevens kan even duren.Stem