De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu kunt u terugvinden op onderstaande kaart door een adres in te voeren, of via klikken en zoomen het gebied op te zoeken. Vanwege de grote hoeveelheid omgevingsvergunningen kan het laden van de kaart soms wat langer duren.

Stem