De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu kunt u terugvinden op de kaart door een adres in te voeren.

Stem