Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen. Dat betekent dat alle verzoeken ingediend vóór 1 mei 2022, na 1 mei afgehandeld worden als Woo-besluiten. U vindt de Woo- en Wob-besluiten in onderstaand overzicht.

Wilt u meer weten over de Woo en over het indienen van een Woo-verzoek, dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.Stem