Op deze pagina vindt u een overzicht van alle Woo- en Wob besluiten die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied openbaar heeft gemaakt.

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Daarmee is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen. De Woo geeft een ieder recht op toegang tot publieke informatie van de overheid.Stem