In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat u bij overheidsinstanties een verzoek kunt doen om informatie. Deze Wob-verzoeken nemen wij in behandeling; nadat een antwoord ofwel besluit op een wob-verzoek is verzonden, publiceren we deze op onze website.

U vindt de Wob-besluiten in onderstaand overzicht. Wilt u meer weten over de Wob en over het indienen van een Wob-verzoek, dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.