Per 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Daarmee komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. Dat betekent dat alle verzoeken ingediend vóór 1 mei 2022, na 1 mei afgehandeld worden als Woo-besluiten. U vindt zowel de Wob- als de Woo-besluiten in onderstaand overzicht.

Wilt u meer weten over de Woo en over het indienen van een Woo-verzoek, dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Stem