In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat u bij overheidsinstanties een verzoek kunt doen om informatie. Deze Wob-verzoeken nemen wij in behandeling en nadat de besluiten op een wob-verzoek zijn verzonden publiceren we ze ook op onze website.

U vindt ze in onderstaand overzicht. Wilt u meer weten over de Wob en over het indienen van een Wob-verzoek dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.