De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent vergunningen op basis van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Verleende omgevingsvergunningen bouw en milieu kunt u terugvinden op de kaart door een adres in te voeren.

Een overzicht van de omgevingsvergunningen vindt u op onderstaande kaart. In verband met de grote hoeveelheid kan het laden van alle omgevingsvergunningen wat meer tijd in beslag nemen (maar zeker minder dan 1 minuut).

Stem