Op deze kaart is de indicatieve energieprestatie per open bodemenergiesysteem in de provincie Noord-Holland weergegeven. Hierbij is uitgegaan van het optimaal functioneren van het bodemenergiesysteem. De indicatieve prestatie is gebaseerd op de jaarrapportages die door de vergunninghouder zijn ingediend vanaf ingebruikname tot en met 2020 op grond van de Waterwet. Daarnaast is geanalyseerd wat de trend is van de prestaties van het open bodemenergiesysteem.

De kaart geeft indicatieve energieprestaties weer. Aan de genoemde prestaties kunnen geen waardeoordelen worden toegekend zonder nadere analyse. Aan de kaart kunnen daarom geen rechten worden ontleend door enige partij. Heeft u vragen over het gebruik van deze kaart? Vul dan ons contactformulier in.

energieprestaties open bodemenergiesystemen
Klik op de afbeelding om naar de kaart te gaan

Analyse

De scores -gewogen gemiddelde en trend- van de verschillende parameters in samenhang kunnen, indien aanwezig, gecombineerd worden met andere data zoals bijvoorbeeld aardgasgebruik. De beschikbare informatie geeft een eerste indicatie of een open bodemenergiesysteem zich -mogelijk- leent voor optimalisatie van het open bodemenergiesysteem. Op basis van een analyse van het systeem kan worden vastgesteld of er extra energie uit het bodemenergiesysteem kan worden gehaald.

De vergunninghouders Waterwet krijgen van de ODNZKG terugkoppeling van de resultaten van de analyse. Deze kaart kan daarnaast in samenhang worden gebruikt met overige energiedata door de omgevingsdiensten in de provincie Noord-Holland om te bepalen of er energiebesparingspotentieel is. Ook kan de kaart worden gebruikt door gemeenten om eindgebruikers te ondersteunen of invulling te geven aan warmtetransitie.

Wat is een open bodemenergiesysteem?

Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater onttrokken. In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en bijgewarmd door een warmtepomp voor verwarming. Het afgekoelde water wordt teruggepompt. In de zomer wordt de circulatierichting omgedraaid en wordt grondwater uit de koude bron gebruikt voor koeling.
De temperatuur van de warme en koudebron wordt bepaald door de wijze waarop het gebouw is gebouwd in combinatie met het gebruik van het gebouw. Vaak staan er naast het open bodemenergiesysteem andere warmte- en of koudeinstallaties zoals bijvoorbeeld elektrische boilers, stadswarmte of aardgasgestookte stookinstallaties ten behoeve van de warmte- en koudevraag van het gebouw. Kijk ook op onze themapagina Bodemenergie.

Rapport Indicatieve energieprestaties open bodemenergiesytemen 2020 Noord-Holland

Bekijk het rapport ‘Rapport Indicatieve -energie-prestaties open bodemenergiesystemen 2020 Noord-Holland’ of klik op de download-knop.Stem