Door de eeuwen heen is de bodem in Nederland op veel plekken vervuild. Om ervoor te zorgen dat geen nieuwe verontreinigingen ontstaan en bestaande verontreinigingen worden beheerst of gesaneerd heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming (Wbb).                         

U krijgt zowel als inwoner of als bedrijf te maken met deze bodemregels. Bijvoorbeeld bij aankoop van een bedrijfspand of woning, bij graafwerkzaamheden in verontreinigde grond of bij aanwezigheid van een ondergrondse tank op bedrijfsterrein of in de tuin. Het is belangrijk de kwaliteit van de bodem te kennen voordat grond wordt bebouwd of verkocht.

Op de bodeminformatiekaart ziet u of op een adres informatie aanwezig is over de samenstelling van de bodem. U kunt hiervan een rapport downloaden. Wanneer u hiervan gebruik maakt, wordt daarin ook informatie opgenomen die tot 25 meter rondom de aangevraagde locatie bekend is. Kijk ook op onze themapagina Bodem voor meer informatie.Stem