U krijgt als inwoner of als bedrijf te maken met bodemregels, bijvoorbeeld bij aankoop van een bedrijfspand of woning, bij graafwerkzaamheden in verontreinigde grond of bij aanwezigheid van een ondergrondse tank. Het is belangrijk dat u vooraf kennis heeft van de bodemkwaliteit voordat grond wordt bebouwd of verkocht. Gebruik hiervoor de bodeminformatiekaart.

Welke informatie kunt u vinden

  • de aanwezigheid van ondergrondse of bovengrondse tanks
  • uitgevoerde bodemonderzoeken
  • historische bodeminformatie

Via de bodeminformatiekaart kunt u zien of er op een adres een ondergrondse tank aanwezig is of dat eerder een bodemonderzoek is uitgevoerd. U kunt hiervan een bodemrapport in pdf-formaat downloaden. Als u hier gebruik van maakt wordt de informatie opgenomen die tot 25 meter rond het ingevulde adres bekend is.

Soms is er geen bodeminformatie bekend. Dit betekent niet dat er geen verontreiniging is, maar dat er niet eerder bodemonderzoek is uitgevoerd. Is er wel een bodemonderzoek of bodemsanering uitgevoerd dan staat dit vermeld in het rapport. U kunt bodemdossiers opvragen via het formulier ‘opvragen archiefstukken’ op ons loket.

Heeft u een vraag over de bodemkwaliteit of wilt u informatie over de uitvoering van een bodemonderzoek of bodemsanering? Gebruik dan ons Contactformulier.Stem