Vanaf 1 juli 2023 zijn er nieuwe regels op het gebied van energiebesparing. Deze regels hebben gevolgen voor de verplichtingen voor uw bedrijf, zoals de invoering van de vierjaarlijkse onderzoeksplicht.

Voor wie geldt de onderzoeksplicht?

De vierjaarlijkse onderzoeksplicht geldt voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit en/of meer dan 170.000 m3 aardgas(equivalent). Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten worden genomen. Daarnaast geldt de verplichting tot het nemen van maatregelen voor het produceren van hernieuwbare energie en het nemen van maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot een lagere emissie van kooldioxide (CO2). U moet naast het uitvoeren van deze maatregelen ook hierover rapporteren.

Indienen onderzoeksrapportage

De onderzoeksrapportage moet u uiterlijk 1 december 2023 indienen via het eLoket van het RVO . U vindt hier ook het rapportagesjabloon dat u kunt gebruiken voor het indienen van uw rapportage.

Als u onder de Informatieplicht valt, dient u ook uiterlijk 1 december 2023 uw rapportage in via het eLoket van het RVO. Hier vindt u ook het sjabloon voor de informatieplicht.

Van vergunningvoorschriften naar algemene regels

Als u een omgevingsvergunning milieu heeft, kunnen er specifieke regels over energie in de vergunningsvoorschriften staan. Afhankelijk van het soort voorschriften is hier het overgangsrecht van toepassing zoals vermeld in paragraaf 6.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Neem in dat geval contact met ons op via het emailadres: onderzoeksplicht-energie@odnzkg.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem