In 2023 moeten bestaande kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit geldt als een kantoorgebouw een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2. Eigenaren van kantoorgebouwen hebben hier informatie over ontvangen. Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verplichting van het Energielabel C.

1. Voor wie geldt de label C-verplichting?

 • De eigenaar van een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2.
 • Een gebouw met een gebruiksoppervlakte waarbij meer dan 50% van het gebouw wordt gebruikt voor de functie kantoor. Ondersteunende functies zoals een kantine bij een kantoor wordt meegerekend.
 • Bedrijven met een milieuvergunning waarbij één of meer kantoorgebouwen binnen de milieu inrichting aanwezig zijn.
 • Vastgoedeigenaren met één of meerdere kantoorpanden.

2. Voor welke gebouwen geldt label C-verplichting niet ?

 • Een gebouw waarin een kantoor is gevestigd dat minder dan 50% van het gebruiksoppervlak beslaat van het totale gebouw.
 • Monumenten, zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
 • Tijdelijke kantoorgebouwen die niet langer dan 2 jaar worden gebruikt. Denk aan binnen 2 jaar slopen, transformeren of onteigenen van kantoren.
 • Een kantoorgebouw waarin andere gebruiksfuncties, zoals een woonfunctie, sportfunctie of winkelfunctie meer dan 50% van het totale gebruiksoppervlak beslaan.
 • Bekijk dit handige overzicht  waarin de regels uit het Bouwbesluit overzichtelijk zijn gevisualiseerd.

3. Mijn kantoorgebouw is getransformeerd naar een appartementencomplex. Geldt dit dan ook?

Nee, de verplichting geldt alleen voor gebouwen met een kantoorfunctie.

4. Wat als ik per 1 januari 2023 geen energielabel C heb?

Heeft uw kantoorgebouw per 1 januari 2023 nog geen energielabel C? Registreer dan zo snel mogelijk alsnog het energielabel voor uw pand.
Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 nog geen label C hadden, ontvangen een waarschuwingsbrief van de Omgevingsdienst. U geeft in reactie op onze brief aan wanneer u aan de verplichting voor label C gaat voldoen. In het geval dat bouwtechnische maatregelen nodig zijn om te voldoen aan Energielabel C, geeft u dit aan in uw reactie en voegt u een verbeterplan toe waarin u aangeeft wanneer de maatregelen worden uitgevoerd en wanneer het label wordt geregistreerd. Het energielabel moet worden afgemeld in het EP-online voor het gehele pand door de energielabel-adviseur. Op de website Centraal Register Techniek staan alle bedrijven die een energielabel mogen opstellen.

5. Mijn energielabel verloopt bijna, wat nu?

Een afgegeven energielabel is geldig voor 10 jaar. Om het kantoor per 1 januari 2023 in gebruik te mogen hebben moet er een geldig energielabel aanwezig zijn van minimaal C. Ook wanneer er een verlopen label A aanwezig is, wordt er niet voldaan aan de verplichting. Er moet dan een nieuwe energielabel aangevraagd worden. Let dus goed op de geldigheid van het huidige label, indien aanwezig. Het energielabel moet worden afgemeld in het EP-online voor het gehele pand door de energielabel-adviseur. Op de website Centraal Register Techniek staan alle bedrijven die een energielabel mogen opstellen.

6. Ik heb geen energielabel, welke stappen moet ik zetten?

 • Vraag een maatwerkadvies aan. Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening.
 • Verken financiële regelingen. RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies.
 • Voer de maatregelen uit stap 1 uit.
 • Laat een (nieuw) energielabel opstellen. Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registreren.
 • Meer informatie vindt u op de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

7. Ik weet niet of mijn kantoorgebouw een energielabel heeft, hoe controleer ik dit?

U kunt op de website EP-online controleren of en welk label er is afgegeven voor uw kantoor. Het energielabel moet worden afgemeld in het EP-online voor het gehele pand door de energielabel-adviseur. Op de website Centraal Register Techniek staan alle bedrijven die een energielabel mogen opstellen.

8. Moet ik naast label C-verplichting rekening houden met andere verplichtingen voor mijn gebouw?

Ja, bij renovatie van uw pand adviseren wij u rekening te houden met de renovatiestandaard die door de Rijksoverheid is opgesteld. De renovatiestandaard is een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. Om de klimaatdoelen te halen moeten gebouwen duurzamer worden.
Na 2030 wordt een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050. Als u vóór 2030 gaat verbouwen, wilt u uiteraard voldoen aan de eindnorm. De renovatiestandaard is bedoeld om u houvast te geven voordat de eindnorm verplicht wordt.

Meer informatie over de renovantiestandaard vindt u op de website van RVO. Bij kleinere verbouwingen en het standaard onderhoud houdt u rekening met de erkende maatregelen, zoals deze zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Kijk voor het totaaloverzicht van alle wet en regelgeving op het gebied van energiebesparing op Wetchecker Energiebesparing.

9. De contactgegevens in de waarschuwingsbrief kloppen niet. Wat moet ik doen?

Bent u geen eigenaar van een kantoorgebouw met Label C-verplichting? Wij verzoeken u de brief door te sturen naar de eigenaar van het kantoorpand.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Gebruik dan ons contactformulier.
U kunt ook bellen tijdens kantooruren via ons telefoonnummer 088-567 0200.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem