De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) vindt het belangrijk dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden wij aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. Voor overheidsorganisaties is ook vastgelegd dat zij moeten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1.) en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De huidige status van de digitale toegankelijkheid van onze websites is status B – voldoet gedeeltelijk. In september 2021 hebben we dit laten vastleggen in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Uitgevoerd onderzoek naar digitale toegankelijkheid OD NZKG

Onze websites (www.odnzkg.nl, loket.odnkg.nl en werkenbij.odnzg.nl) zijn in juni en augustus 2021 door een onafhankelijk deskundig bureau getoetst op de gestelde toegankelijkheidseisen. Daarbij is gelet op zowel content (begrijpelijke en toegankelijke teksten) als technische aspecten. We voldoen op een klein aantal punten nog niet aan de toegankelijkheidseisen, maar werken er hard aan die punten op korte termijn alsnog te realiseren.

Status toegankelijkheidslabel van odnzkg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Resultaten onderzoek

Hieronder vindt u de resultaten van de onderzoeken uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau:

Problemen?

Ondervindt u, ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem? Laat het ons weten via de webredactie.

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem