Dashboard omgeving tata steel

De cijfers op dit dashboard zijn gebaseerd op geregistreerde overlastmeldingen en ongewone voorvallen (17.2 meldingen) bij de OD NZKG. Dit dashboard toont de cijfers voor achtereenvolgens de overlastmeldingen en ongewone voorvallen.

U ziet alle meldingen van het afgelopen jaar. Door de datum “Van – Tot” aan te passen, kunt u inzoomen op een bepaalde periode. Vervolgens kunt u op de kaart inzoomen om de overlast in een specifiek gebied te zien.

Ondervindt u overlast van geur, stof of geluid door bedrijven in ons werkgebied? Dan kunt u dit bij ons melden. Hier zijn de overlastmeldingen op kaart en over tijd te zien per soort overlast. Deze informatie wordt binnen de omgevingsdienst gebruikt voor toezicht, vergunningen en analyse. Om zo bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de oorzaak van uw klacht. De overlastmelding wordt zichtbaar in het dashboard nadat de toezichthouder heeft geconstateerd dat de overlast toe te wijzen is aan een inrichting op het Tata Steel terrein.

Voor zowel de overlastmeldingen en ongewone voorvallen geldt; De tabel laat altijd de laatste 5 (verwerkte) meldingen zien. In de staafdiagram kunt u klikken op een maand om deze in meer detail te kunnen bekijken. De cirkeldiagram laat het totaal aantal meldingen zien voor de gewenste periode, uitgesplitst naar  het soort overlast en het soort ongewoon voorval.

Laatste 5 meldingen:

DatumTijdTypeSoort

Overlast per maand

Overlast totaal

*Sinds begin 2021 krijgt de OD NZKG geen meldingen meer binnen via stofmelder.

Ongewoon voorval

Een bedrijf moet een ongewoon voorval, zo snel mogelijk melden bij de Omgevingsdienst. Een ongewoon voorval is een gebeurtenis binnen het bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren. Door de melding is de OD NZKG op de hoogte en kunnen wij , indien nodig, ter plaatse.

ongewone voorvallen

DatumTijdSoortInrichting
Laatste 5 ongewone voorvallen
Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Weesp
 • Zaanstad
Stem