Dit dashboard toont de cijfers van geregistreerde overlastmeldingen en ongewone voorvallen bij de OD NZKG van Tata Steel.

Overlastmeldingen

 • Bij “Van” en “Tot” kunt u een begin- en einddatum selecteren en het aantal meldingen binnen een bepaalde periode zien;
 • U kunt op de kaart inzoomen om de overlast in een bepaald gebied te zien;
 • De getallen in de cirkels geven het totaal aantal meldingen weer per gebied;
 • Beweeg met uw muis over de buitenrand van de cirkels om het percentage meldingen per type overlast in dit gebied te zien;
 • Klik op een cirkel om alle verschillende meldingen te kunnen zien.
meldingen

5 meest recente meldingen:

In onderstaande tabel ziet u de laatste 5 (verwerkte) meldingen. Deze meldingen zijn mogelijk nog niet door onze inspecteurs gevalideerd op herkomst van Tata Steel.

DatumTijdTypeSoort

Overzicht meldingen per maand

Klik op een maand in onderstaand staafdiagram om het aantal overlastmeldingen per dag te bekijken. Het cirkeldiagram toont het totaal aantal meldingen, uitgesplitst naar type overlast.

Meld overlast bij de OD NZKG

Ervaart u overlast van geur, stof of geluid door bedrijven in ons werkgebied? Meld dit dan bij ons. Wij onderzoeken de mogelijke oorzaak van uw overlast. Constateert de toezichthouder dat de overlast bij Tata Steel vandaan komt? Dan wordt uw overlastmelding zichtbaar in dit dashboard.

Ongewone voorvallen

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis binnen een bedrijf die afwijkt van het normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren. Een bedrijf moet een ongewoon voorval zo snel mogelijk bij ons melden zodat wij snel op locatie kunnen zijn als dat nodig is. Onze inspecteurs bekijken alle meldingen van ongewone voorvallen individueel en doen nader onderzoek als dat nodig is. Door telefonisch, via e-mail of in uitzonderlijke gevallen ter plaatse aanvullende informatie op te vragen. Regelmatig blijkt dat een gebeurtenis die gemeld is als ongewoon voorval, geen ongewoon voorval is zoals omschreven in de wet. Ook is niet elk ongewoon voorval een overtreding.

voorvallen

5 meest recente ongewone voorvallen

In onderstaande tabel ziet u de laatste 5 (verwerkte) ongewone voorvallen.

DatumTijdTypeBedrijf/inrichting

Overzicht ongewone voorvallen per maand

Klik op een maand in onderstaand staafdiagram om het aantal ongewone voorvallen per dag te bekijken. Het cirkeldiagram toont het totaal aantal ongewone voorvallen, uitgesplitst naar mogelijke hinder voor de omgeving. ‘Geen’ betekent dat de toezichthouder die het voorval heeft behandeld geen hinder voor de omgeving verwacht.

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Gebruik hiervoor bij voorkeur ons contactformulier



Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem