Volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer moeten bedrijven energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder en elke vier jaar aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen en welke zij nog moeten nemen. Hierbij gaat het om bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000kWh elektriciteit en/of 25.000m3 aardgas verbruiken.

In dit dashboard ziet u een overzicht van het aantal maatregelen dat deze bedrijven binnen ons werkgebied hebben genomen of nog moeten nemen.

De bedrijven die gerapporteerd hebben, geven aan gemiddeld 34% van alle maatregelen genomen te hebben. De overige maatregelen moeten nog genomen worden of zijn niet van toepassing, omdat deze bedrijfsspecifiek zijn.

Hieronder ziet u hoeveel energiebesparende maatregelen er nog getroffen moeten worden en wat het totale energieverbruik is, op basis van wat de bedrijven hebben gerapporteerd. Vergunningplichtige en ETS bedrijven (zoals grote datacenters en Tata Steel) zijn uitgezonderd van deze verplichting en staan daarom niet in dit dashboard. Deze bedrijven hebben vanuit hun vergunning andere verplichtingen op het gebied van energiebesparing.

De informatie op deze pagina wordt maandelijks geactualiseerd.

Aantal inrichtingen eLoket

Aantal nog te nemen maatregelen

Aardgasverbruik (in Joules)

Electriciteitsverbruik (in Joules)

Aantal inrichtingen per bedrijfstak

Door het Energieakkoord voor duurzame groei zijn voor 19 bedrijfstakken erkende maatregelen voor energiebesparing formeel aangewezen. Deze Erkende Maatregelenlijst (EML) energiebesparing is uitgangspunt voor het rapporteren in eLoket van RVO. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Hieronder ziet u de verdeling in bedrijfstakken. U kunt hiermee het ‘bedrijfsprofiel’ zien van een gemeente of van het geheel.

Toelichting: Energiebesparende maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst kun je nemen op een zelfstandig moment (op ieder moment terug te verdienen in 5 jaar) of op een natuurlijk moment (op moment van verbouwing, vervanging, etc.). Hierboven/Hieronder ziet u per bedrijfstak hoeveel procent van de maatregelen (op een zelfstandig moment) nog genomen kunnen worden.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem