In 2023 moeten bestaande kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit geldt als een kantoorgebouw een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2. Eigenaren van kantoorgebouwen hebben hier informatie over ontvangen. Hier vindt u de veelgestelde vragen over de verplichting van het Energielabel C.

1. Voor wie geldt de label C verplichting?

 • De eigenaar van een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2.
 • De gebruiksoppervlakte aan kantoorfunctie 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte.
 • Een inrichting, maar ook een vastgoedeigenaar, kan meerdere kantoorgebouwen hebben waarvoor de verplichting geldt.
 • Bekijk dit handige overzicht  waarin de regels uit het Bouwbesluit overzichtelijk zijn gevisualiseerd.

2. Voor wie geldt de label C verplichting niet ?

 • Kantoor gebruikt als nevenfunctie (minder dan 50% gebruiksoppervlak kantoorfunctie).
 • Monumenten, zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
 • Tijdelijke kantoorgebouwen die niet langer dan 2 jaar worden gebruikt. Denk aan binnen 2 jaar slopen, transformeren of onteigenen van kantoren.
 • Kantoor met andere gebruiksfuncties dan kantoorfunctie, zoals woonfunctie, sportfunctie en winkelfunctie.
 • Bekijk dit handige overzicht  waarin de regels uit het Bouwbesluit overzichtelijk zijn gevisualiseerd.

3. Mijn kantoorgebouw is getransformeerd naar een appartementencomplex. Geldt dit dan ook?

Nee, de verplichting geldt alleen voor gebouwen met een kantoorfunctie.

4. Wat als ik per 1 januari 2023 geen energielabel C heb?

Heeft uw kantoorgebouw per 1 januari 2023 nog geen energielabel C dan ontvangt u van de Omgevingsdienst een waarschuwingsbrief waarin staat wat u kunt doen. U geeft aan wanneer u aan de verplichting voor label C kan voldoen. Wij houden rekening met uw persoonlijke situatie.

5. Mijn energielabel verloopt bijna, wat nu?

Een afgegeven energielabel is geldig voor 10 jaar. Om het kantoor per 1 januari 2023 in gebruik te mogen hebben moet er een geldig energielabel aanwezig zijn van minimaal C. Ook wanneer er een verlopen label A aanwezig is, wordt er niet voldaan aan de verplichting. Er moet dan een nieuwe energielabel aangevraagd worden. Let dus goed op de geldigheid van het huidige label, indien aanwezig.

6. Ik heb geen energielabel, welke stappen moet ik zetten?

 • Vraag een maatwerkadvies aan. Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening.
 • Verken financiële regelingen. RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies.
 • Voer de maatregelen uit stap 1 uit.
 • Laat een (nieuw) energielabel opstellen. Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registreren.
 • Zie website van RVO voor meer informatie.

7. Ik weet niet of mijn kantoorgebouw een energielabel heeft, hoe controleer ik dit?

U kunt op de website EP-online controleren of en welke label er is afgegeven voor het kantoor.

8. Ben ik klaar wanneer ik voldoe aan label c verplichting?

 • Nee, het verplichten van een energielabel C voor kantoren is slechts een tussendoelstelling. In 2050 streeft het Rijk ernaar om energieneutraal te zijn.
 • Daarom adviseren wij om verdergaande besparingsmaatregelen te overwegen en te anticiperen op toekomstige aanscherping van de normen. Het verplichten van een energielabel A is een reële mogelijkheid.

9. Ik vermoed dat de waarschuwingsbrief van mijn buurman is, wat nu?

 • Indien u vermoedt dat de brief niet voor u bestemd is, dan stellen wij het op prijs als u de brief aflevert bij het juiste adres.
 • Bent u geen eigenaar van een kantoorgebouw die aan genoemde verplichting voldoet, dan hoeft u geen actie te ondernemen.Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem