Overtredingen bij risicobedrijven Noord-Holland en Utrecht

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben besloten alle handhavingsbesluiten die wij namens hen hebben opgelegd aan risicovolle bedrijven in Noord-Holland en Utrecht te publiceren. Deze bedrijven vallen vanaf 1 januari 2024 onder de Seveso richtlijn en /of Richtlijn industrieële emissies, categorie 4 (RIE4).

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zien erop toe dat risicovolle bedrijven de milieu- en veiligheidsregels naleven. Bij overtreding van de regels door een bedrijf treden we op. Dit kan leiden tot het opleggen van een handhavingsbesluit, een dwangsom of bestuursdwang, of een (gedeeltelijke) sluiting van een bedrijf.

Overzicht handhavingsbesluiten

U vindt hieronder een overzicht van overtredingen waarvan de handhavingsbesluiten zijn verzonden. Provincie Utrecht heeft het voornemen de besluiten zelf ook te publiceren: in eerste instantie wordt uitsluitend informatie over de overtreding getoond. Het is de bedoeling het handhavingsbesluit toe te voegen zodra de eventuele bezwaar- en beroepsprocedure daarover is beëindigd. Stem